شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
رکني پيرامون دلايل برکناري‌اش از سمت تهيه‌کنندگي برنامه‌ي «سمت خدا» عنوان کرد: دليل اصلي تمرد از رويه‌ي سازماني و انتقاد حاج آقاي ماندگاري از صداوسيما بيان شده است. ظاهرا انتقاد آقاي ماندگاري از صداوسيما، طي نامه‌اي که ايشان به آقاي ضرغامي زدند، براي برنامه‌ي «سمت خدا» بسيار گران تمام شد. متاسفانه صدا وسيما در دو موضوع بر خلاف قانون و نظر رهبري عمل مي‌کرد و «آقاي ماندگاري» طي نامه‌اي اين دو موضوع
من بوي ديکتاتوري را در انتقاد ناپذيري مسئولين استشمام مي کنم.
هييي روزگار
آقايان صداوسيما همون بهتره دنبال تبليغ چيپس و پفک و بانکها!!!باشن
چراغ جادو
...نگاه بيدار...
رتبه 93
1 برگزیده
368 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top